MENU

Šróbovák?

5794
1

Súčiastka so závitmi, príp. s maticou slúžiaca na spájanie alebo prenos pohybu sa spisovne nazýva skrutka. Často sa však používa nespisovný výraz šrób, ktorý sa podobá na český preklad, slovo šroub. Od skrutky sa odvíja aj názov nástroja na skrutkovanie, a to skrutkovač.

Do úvahy pripadá aj slovo šrauba, resp. šraub/šraubovák, ktoré je síce taktiež spisovné, ale hovorové. To znamená, že jeho používanie je vhodné len v bežnej komunikácii.

V prípade oficiálnej komunikácie, ako je napr. názov produktu v internetovom obchode, sa má správne používať slovo skrutka/skrutkovač.
Pozrieť v slovníku