MENU

Ohňuvzdorný?

Ako sa uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny, prídavné mená ohňuvzdorný, ohňovzdorný, ale aj žiaruvzdorný sú neodborné. Vec, ktorá nemá schopnosť horieť je nehorľavá. Preto správne hovoríme o nehorľavom materiáli a opakom je horľavý materiál. Podobné Plieseň? ❤️ Zdravie, 🏠 Bývanie Sluchátko? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Alej?

V príručkách s kodifikačnou platnosťou, t. j. v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, sa uvádza pomenovanie cesty lemovanej z oboch strán stromami iba v podobe aleja. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa však už uvádzajú dve podoby – alej i aleja ako rovnocenné spisovné výrazy. Podobné Aloe? ❤️ Zdravie, 🏠 Bývanie Šuflík? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Tapacírované?

Výraz, ktorý poznajú mnohí majitelia áut. Tapacír a tapacírované dvere či sedadlá. Je mi ľúto, ale také slová naša slovenčina nepozná. Ide o slovo, ktorého význam uhádnete len ťažko, ak ho naozaj nepoznáte. Pomenúva totiž čalúnené veci, hlavne nábytok. Takže, tapacírované sedadlo je v skutočnosti čalúnené sedadlo. Podobné Záhlavok? 🏠 Bývanie Plácačka? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Hmoždinka?

Dutá plastová pomôcka na upevňovanie skrutiek do steny, (plastová) rozperka sa v bežnej hovorovej reči označuje českým slovom hmoždinka. Čo na to slovenčina? Spisovné ekvivalenty českého slova hmoždinka sú príchytka, kolík, klátik, kotva, kotvička, rozperka, pričom najčastejšie sa používa posledné z nich – rozperka). Všetky spomínané slová nájdete pri hesle hmoždinka v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Českú hmoždinku nájdeme v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale s označením, že ide iba o hovorové slovo. To znamená, že slovo nie je vhodné používať v oficiálnej komunikácii napr. pri pomenovaní spomínaného produktu v predajni. Podobné Tapacírované? 🏠 Bývanie Krb? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Prístelok?

Prístelok s úložným priestorom… Naozaj? Dodatočne pridané lôžko sa nazýva prístelka. Ide o podstatné meno ženského rodu. Aj napriek tomu sa môžeme stretnúť s nesprávnym mužským rodom – prístelok. Tento tvar sa však nenachádza v žiadnom slovníku. Pozor aj na prísteľku! V slove prístelka sa žiadny mäkčeň nenachádza, a to ani pri skloňovaní. Podobné Parapeta? 🏠 Bývanie Kukátko? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kopriva?

Koho aspoň raz v živote nedostala táto rastlinka s pŕhlivými chĺpkami? Nepríjemný pocit známy z detských čias, keď sme trávili leto vonku. Ja si na to teda spomínam a rovnako si spomínam aj na to, keď som túto nepríjemnú, no zdraviu prospešnú rastinku nazýval kopriva. Kopriva sa totiž objavuje v rôznych nárečiach. Keďže nárečové slová nepatria do spisovnej slovnej zásoby, určite spoznáte aj spisovné pomenovanie – žihľava. Správne teda ide o žihľavu a dokonca aj o pŕhľavu, čo je ďalšia spisovná alternatíva. Podobné Špára? 🏠 Bývanie Sada? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Prádelník?

Skriňa, resp. komoda, obyčajne aj so zásuvkami na ukladanie bielizne sa analogicky označuje ako bielizník. Za spisovné sa v slovenčine považuje iba slovo bielizeň, ktoré použijeme nielen v spojeniach spodná bielizeň, ženská bielizeň, pánska bielizeň, detská bielizeň, ale aj vtedy, keď je reč o obliečkach a plachtách, teda o posteľnej bielizni. Z toho vyplýva, že slovo prádlo ani odvodený prádelník nepatria do našej spisovnej slovenčiny.   Podobné Nerez? 🏠 Bývanie Konvica? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Pokládka?

Pokládka dlažby, pokládka podlahy, pokládka káblov… Ide o nesprávne pomenovanie činnosti, s ktorou sa môžeme stretnúť najmä v stavebníctve. Je tu však jeden problém. Sloveso pokladať sa používa iba vo významoch: hodnotiť, posudzovať, oceňovať nejako, považovať, mať za, rátať za, držať. Ani jeden z významov nie je vhodný na vytvorenie podstatného mena pokládka. Ak teda niečo ukladáme na miesto, vychádzame zo slovesa klásť. Odvodením vytvoríme pomenovanie činnosti – kladenie dlažby, kladenie podlahy, kladenie káblov… Týmto spôsobom sú vytvorené aj iné činnosti, ako strihať/strihanie, farbiť/farbenie, kopať/kopanie… Do úvahy ešte pripadá sloveso ukladať, a tak môžeme hovoriť aj o ukladaní podlahy. Podobné Šuflík? 🏠 Bývanie Alej? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Kupelka?

Kupelka, kúpelka, kúpeľka… Existujú rôzne podoby, no správna je iba kúpeľňa. Všetky ostatné varianty sú nárečové. Koľko nárečí, toľko kúpeľní. Slovo kúpeľka sa dokonca nachádza aj v Slovníku slovenských nárečí. Podobné Botník? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Pokládka? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Plácačka?

V boji proti hmyzu nám pomáhajú rozličné druhy pomôcok a prípravkov. Niektorí používajú slovo mucholapka (lepkavý papierový pás na lapanie múch) aj na označenie predmetu, ktorým sa dotieravý hmyz zabíja. Takýto nástroj nemá v slovenčine ustálené pomenovanie. Zväčša sa používajú odvodeniny zo slovies, ktorými sa označuje činnosť udierania, napr. pleskáč, plieskač, cápačka, ale aj slová s inou motiváciou, napr. muchárik. Často sa v tejto súvislosti stretávame aj so slovom pochádzajúcim z češtiny – plácačka –, ktoré sa však v slovenčine hodnotí ako nespisovné. Výber z článku: Roľnícke noviny, 2008, č. 38, 19. septembra, s. 19 Podobné Sada? 🏠 Bývanie Aloe? ❤️ Zdravie, 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›