MENU

Oblok?

Obidve slová okno aj oblok sú v slovenčine spisovné a navzájom synonymné. Uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Podoba oblôk nie je správna, dvojhláska ô sa uplatňuje iba v zdrobnenej podobe oblôčik.
Pozrieť v slovníku