MENU

Žmolky?

V Česko-slovenskom slovníku (1979) sa uvádza pri českom slove žmolek slovenský ekvivalent hrčka.

Jedným z významov slova hrčka je niečo skrútené do gule, do uzla. Práve preto sa aj maličký uzlík (chumáč) v tvare guľky zo syntetických, najčastejšie z polyesterových vlákien na povrchu oblečenia nazýva hrčka.

Prístroj na odstraňovanie hrčiek z oblečenia sa správne pomenúva ako odstraňovač hrčiek a žiadny odžmolkovávač.

Keď sa pozrieme do Slovníka spisovného jazyka českého zistíme, že žmolek je „drobný kousek vzniklý žmolením zvlhčené hmoty“. To znamená, že žmolek sa síce v češtine nachádza, ale vyjadruje niečo iné.