MENU

Nástupište?

V jazykovej praxi a aj v spisovnej slovenčine fungujú ako varianty podstatné mená nástupište/nástupisko, učilište/učilisko, schodište/schodisko. V týchto prípadoch si používateľ môže vybrať preferovaný tvar.

Opakom môže byť slovo ihrište, ktoré je v slovenčine nespisovné a jediná správna podoba je ihrisko.