MENU

Nemoc?

Slovo nemoc sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka M – N (2016) uvádza s kvalifikátorom zastarané a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa priamo pri hesle uvádza jeho vhodnejší ekvivalent choroba.

Preto sa v odbornej práci a oficiálnej komunikácii odporúča používať slovo choroba.
Pozrieť v slovníku