MENU

Plocha o výmere?

Pri určovaní veľkosti, množstva, či rozsahu Krátky slovník slovenského jazyka (2003) namiesto predložky „o“ odporúča používať predložku „v“: jednotka o sile 20 mužovjednotka v sile 20 mužov, alebo predložku „s“: sud o obsahu 500 lsud s obsahom 500 l.

Vzhľadom na to v slovnom spojení zastavané plochy o výmere 200 m² predložku „o“ odporúča nahradiť predložkou „s“: zastavané plochy s výmerou 200 m². V niektorých slovných spojeniach možno použiť aj bezpredložkovú väzbu s genitívom, napr. pozemok výmery 200 m².