MENU

Dotaz?

Slovo dotaz, je nespisovné a namiesto neho sa majú používať správne slovenské výrazy otázka, dopyt. Napriek tomu, že pôvod slova dotazník ako príponovej odvodeniny od slova dotaz je zjavný, prešlo toto slovo do spisovnej slovenčiny a ustálilo sa v nej natoľko, že snaha nahradiť ho iným (napr. slovným spojením „tlačivo s otázkami“) sa neujala. Podobným spôsobom si našlo miesto v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny aj slovo pravítko.
Pozrieť v slovníku