MENU

Válenda?

Jednoduché čalúnené lôžko, posteľ alebo pohovka sa správne nazýva váľanda. Slovo válenda sa v slovníkoch nenachádza, čo znamená, že ide o nespisovné slovo.

Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.