MENU

Hryzátko?

1254
0

Slovo hryzátko nezodpovedá spisovnej slovenčine, ide o bohemizmus. V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa ako pomenovanie detskej hračky na hryzenie uvádza iba slovo hryzačka.

V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písmená h – l, 2011) sa okrem hryzačky uvádzajú aj ďalšie spisovné pomenovania detskej hračky hryzadlo a hryzadielko.
Pozrieť v slovníku