MENU

Sáčok?

Slovo sáčok (aj podoby sáčik/sáček) je nespisovné a jeho spisovným ekvivalentom sú slová vrecko a vrecúško. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa toto slovo síce uvádza, no so štylistickým kvalifikátorom subštandardné (subšt.). To znamená, že takéto slová patria medzi nespisovné výrazy.
Pozrieť v slovníku