MENU

s.r.o.

2078
2

Ak je skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. uvedená za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou a medzerou, napr. ALFA, s. r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. ALFA, s. r. o., je názov našej organizácie. Pre úplnosť dodávame, že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s., s. r. o. a pod.