MENU

Pokladňa?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri podstatnom mene pokladňa uvádza ako vhodnejší výraz pokladnica. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa slovo pokladňa hodnotí ako hovorový (t. j. spisovný, ale štylisticky príznakový) výraz.

Slovo pokladňa teda nie je nespisovné, ale vhodné skôr do neoficiálnej hovorovej komunikácie. V oficiálnom jazykovom prejave je vhodnejšie používať štylisticky neutrálny výraz pokladnica.
Pozrieť v slovníku