MENU

Tryska?

Slovo tryska je české a v slovenčine sa hodnotí ako slangové, čiže nespisovné slovo. Jeho spisovným ekvivalentom je slovo dýza. Prídavné meno tryskový má však v slovenčine viacero ekvivalentov: dýzový, hubicový, prúdový a reaktívny. V spojení so slovom motor sa používajú prídavné mená prúdový a reaktívny. Slovné spojenia prúdový motor a reaktívny motor sa uvádzajú aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri heslách prúd a reaktívny). Podobné Tlačítko? 💻 Technika, 💎 Veci Odposluch? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Sluchátko?

Časť telefónneho alebo rádiového prístroja slúžiaca na počúvanie sa správne nazýva slúchadlo (dve slúchadlá). Slovo sluchátko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Hryzátko? 💎 Veci Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Myčka?

Slovo myčka je spisovné iba v češtine a jeho slovenský preklad znie umývačka. Umývačkou označujeme umývací stroj (umývačka riadu) alebo osobu zamestnávajúcu sa umývaním niečoho (umývačka výkladov). Podobné Špilka? 💎 Veci Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Päť práčiek?

Slovo práčka (žena, ktorá perie alebo prací stroj) má pravidelný tvar genitívu plurálu práčok, nie práčiek ani pračiek. Preto sa správne hovorí o predaji či oprave práčok ap. Slovo pračka, s krátkym „a“, je expresívnym pomenovaním bitky. Mimochodom, nezabudnite, že v práčke sa perie bielizeň, nie prádlo. 😉 Podobné Límec? 🙂 Ženy a muži Doktorant? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Webstránka?

Správnym výrazom je slovné spojenie webová stránka, keďže slovo webstránka sa v súčasnosti hodnotí ako slangový výraz. V súvislosti s obsahom, ktorý sa nachádza na internetových stránkach, sa odporúča použiť slovné spojenia obsah na webových (internetových) stránkach, obsah spracovaný na webových (internetových) stránkach, prípadne obsah v elektronickej podobe alebo obsah spracovaný do elektronickej podoby. Možno ste už počuli aj spojenie webovská stránka, ktoré sa zvykne taktiež objavovať. Určite však nejde o spisovnú alternatívu. Pozrite si aj ďalšie (ne)spisovné slová na tejto webovej stránke. Podobné Webstránka? 💻 Technika Tryska? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Odposluch?

Slovo odposluch sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Ide o čechizmus utvorený z českého výrazu odposlech. Jeho spisovné ekvivalenty v slovenčine sú (podľa kontextu) výrazy ako odpočúvanie, počúvanie, načúvanie. Podobné Odposluch? 💻 Technika Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Snímok?

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“. Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka. Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok. V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka. Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku sa nepokladajú za správne. Kompletné vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV nájdete na stránke magazínu Quark. Podobné Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Čidlo?

Prístroj na snímanie (zvuku, obrazu, tlaku…) sa správne nazýva snímač (napr. tlakový snímač). Spisovným ekvivalentom je aj senzor (napr. pohybový senzor), ale nie čidlo, s ktorým sa môžeme stretnúť v mnohých predajniach s elektronikou. Podobné Tlačítko? 💻 Technika, 💎 Veci Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Zažnúť?

0
1080
1
Slovo zažnúť sa nachádza už len v Historickom slovníku slovenského jazyka, z r. 1959 – 1968. V súvislosti s elektrickým svetlom sa používajú výrazy zažať, rozsvietiť, zasvietiť, resp. aj zapnúť svetlá, napr. na aute. Nemožno však vylúčiť ani výraz zapáliť svetlo (porov. heslo zapáliť – 3. význam v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke www.slovniky.juls.savba.sk). Podobné Webstránka? 💻 Technika Odposluch? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Tlačítko?

Súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním sa v spisovnej slovenčine nazýva tlačidlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Podobné Špáratko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Zažnúť? 💻 Technika
Čítať ďalej ›