MENU

Vodotrysk?

Zariadenie vystrekujúce vodu do výšky sa správne nazýva vodomet alebo vodostrek. Slovo tryska totiž nepatrí do spisovnej slovenčiny, a preto nemôžeme hovoriť o vodotrysku.

Slovo vodomet patrí do skupiny podobných podstatných mien, ako plameňomet, raketomet, guľomet, svetlomet. Princíp činnosti všetkých týchto zariadení je podobný.

Spisovnou alternatívou je aj vodostrek. Zo slova už logicky vyplýva, že ide o zariadenie striekajúce vodu.

Pozrieť v slovníku