MENU

Tryska?

Slovo tryska je české a v slovenčine sa hodnotí ako slangové, čiže nespisovné slovo. Jeho spisovným ekvivalentom je slovo dýza.

Prídavné meno tryskový má však v slovenčine viacero ekvivalentov: dýzový, hubicový, prúdový a reaktívny.

V spojení so slovom motor sa používajú prídavné mená prúdový a reaktívny. Slovné spojenia prúdový motor a reaktívny motor sa uvádzajú aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri heslách prúd a reaktívny).
Pozrieť v slovníku