MENU

Užívateľ PC?

Osoba, ktorá nejakú vec používa ako nástroj alebo prostriedok, je používateľ.

Výraz užívateľ je právnický termín, ktorým sa označuje osoba, ktorá má v užívaní nehnuteľnosť (užívateľ bytu, užívateľ pozemku). Užívať znamená aj prijať niečo do žalúdka, napríklad užiť sirup, liek, alebo aj príjemne prežiť čas s niekým: užívali sme si prázdniny plné slnka a vody, rodičia si málo užili svoje deti…

Používateľ je osoba, ktorá používa nejakú vec ako nástroj alebo prostriedok – používateľská príručka (nie užívateľská), používateľ internetu, používateľ účtu, používateľský program…