MENU

Fotovoltaika?

Nesprávna podoba podstatného mena fotovoltaika je ovplyvnená anglickým prídavným menom photovoltaic, ktoré sa dávnejšie prekladalo do slovenčiny ako fotoelektrina. Až neskôr sa zaviedol slovenský ekvivalent fotovoltika.

Práve táto podoba zodpovedá zásadám tvorenia slov v slovenčine. To isté platí aj pre odvodené prídavné meno fotovoltický.

Od odvodzovacieho základu – názvu fyz. jednotky volt – sa tvorí príponou -ický vzťahové prídavné meno voltický a podobne sa tvorí aj prídavné meno fotovoltický, čiže fotovolt + ický → fotovoltický.