MENU

Zažnúť?

Slovo zažnúť sa nachádza už len v Historickom slovníku slovenského jazyka, z r. 1959 – 1968. V súvislosti s elektrickým svetlom sa používajú výrazy zažať, rozsvietiť, zasvietiť, resp. aj zapnúť svetlá, napr. na aute. Nemožno však vylúčiť ani výraz zapáliť svetlo (porov. heslo zapáliť – 3. význam v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke www.slovniky.juls.savba.sk).