MENU

Posilovňa?

18028
4

Stredisko, miestnosť s telocvičným vybavením na udržiavanie telesnej kondície sa nazýva posilňovňa (nie posilovňa). V Krátkom slovníku slovenského jazyka nájdeme taktiež podoby fitnescentrum a fitcentrum.

V 1. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka sa popri uvedených podobách uvádza aj podoba fitnes, ktorá sa tu kvalifikuje ako hovorové slovo. Všetky tri podoby sú spisovné, pričom hovorové slová sa nepoužívajú v odbornej terminológii. Sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu.