MENU

Smartphone?

Anglický výraz smartphone, ktorý sa prevzal do slovenčiny, prešiel v našom jazyku procesom adaptácie a v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 sa už uvádza aj v podobe smartfón.

Adaptácia cudzích slov (prispôsobovanie slovenskému pravopisu) je v slovenčine bežným a prirodzeným javom. Preto sa odporúča v slovenských písomných prejavoch uprednostňovať adaptovanú podobu smartfón.

Samozrejme, smartfón môžeme nazvať aj inteligentným telefónom.