MENU

Čumieť?

Sloveso čumieť (uprene pozerať) je expresívny (citovo zafarbený) výraz, ktorý má pôvod v češtine. V slovenčine sa hodnotí ako subštandardné slovo, t. j. ide o nespisovný výraz.

Jeho spisovnými expresívnymi ekvivalentmi sú slovesá zízať, civieť (na niekoho) alebo okáliť.

Takže, nečum, ale zízaj. 😉