MENU

Šetrenie prípadu?

Sloveso „šetriť“ má v slovenčine niekoľko významov: 1. obmedzovať spotrebu, neplytvať, napr. šetriť vodou, 2. sporiť, napr. šetriť na auto, 3. chrániť pred predčasným opotrebovaním, napr. šetriť si šaty, zdravie, 4. neničiť, nepoškodzovať, napr. šetriť školský majetok.

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zaznamenáva ešte 5. význam slovesa šetriť, a to „zisťovať, skúmať, prešetrovať“, pričom sloveso šetriť v tomto význame hodnotí ako výraz administratívneho slangu, čiže nespisovný výraz. Nespisovné výrazy by sa nemali používať v oficiálnej komunikácii.