MENU

Snímok?

Slov√° sn√≠mka, resp. sn√≠mok s√ļ utvoren√© od nedokonav√©ho slovesa sn√≠maŇ• so z√°kladn√Ĺm v√Ĺznamom ‚ÄěrobiŇ• fotografick√©, filmov√© alebo telev√≠zne z√°bery‚Äú.

Podstatn√© meno Ňĺensk√©ho rodu sn√≠mka je utvoren√© slovotvornou pr√≠ponou -ka, ktorou sa tvoria aj in√© n√°zvy vec√≠ od slovies, napr. kol√≠saŇ• ‚Äď kol√≠ska, p√≠liŇ• ‚Äď p√≠lka, obj√≠maŇ• ‚Äď obj√≠mka, sp√°jaŇ• ‚Äď sp√°jka, Ň°krabaŇ• ‚Äď Ň°krabka, Ň°tiepaŇ• ‚Äď Ň°tiepka.

Podstatn√© meno muŇĺsk√©ho rodu sn√≠mok je utvoren√© slovotvornou pr√≠ponou -ok, ktorou sa takisto tvoria n√°zvy vec√≠ od slovies, napr. odtlańćiŇ• ‚Äď odtlańćok, vyrobiŇ• ‚Äď v√Ĺrobok, vytlańćiŇ• ‚Äď v√Ĺtlańćok.

V spisovnej slovenńćine sa z uveden√Ĺch dvoch pod√īb n√°zvu obrazu vzniknut√©ho p√īsoben√≠m svetla na film a pod. ust√°lila podoba Ňĺensk√©ho rodu sn√≠mka.

Vyjadrenia, v ktor√Ĺch sa pouŇĺ√≠va podstatn√© meno muŇĺsk√©ho rodu sn√≠mok, s√ļ v spisovnej slovenńćine nen√°leŇĺit√©, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteck√©ho sn√≠mku, pr√≠stup k najlepŇ°iemu leteck√©mu sn√≠mku, na leteckom sn√≠mku sa nepokladaj√ļ za spr√°vne.

Kompletn√© vyjadrenie Jazykovedn√©ho √ļstavu ńĹ.¬†Ň†t√ļra SAV n√°jdete na str√°nke magaz√≠nu Quark.
PozrieŇ• v slovn√≠ku