MENU

Chovanie?

Slovo chovanie sa síce uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má kodifikačnú platnosť, ale ako menej vhodný výraz.

Vhodnejší výraz je správanie (bez zvratnej častice). Preto sa odporúča používať vždy správne správanie.