MENU

Garážové státie?

Slovo státie je dejové podstatné meno utvorené od slovesa stáť. Vhodne sa uplatňuje v spojeniach zákaz státia, dlhé státie v rade, lístok na státie, počet miest na státie, tribúna na státie.

Plocha na odstavenie alebo parkovanie vozidla, ale aj prístrešok na kontajnery či odkladací priestor na vozíky sa v spisovnej slovenčine nazýva stojisko. Hovoríme teda o garážovom stojisku, kontajnerovom stojisku, odstavnom stojisku pre autobusy a pod.

Slov s príponou -ište je v súčasnej slovenčine iba niekoľko. Patrí k nim slovo učilište, ďalej slovo stanovište s významom „vyhradené miesto, na ktorom niekto, niečo stojí alebo vykonáva nejakú činnosť“. Významové odlíšenie od slova stanovisko, t. j. postoj, hľadisko. Nakoniec sú to slová vyskytujúce sa ako varianty slov s príponou -isko, napr. odbytisko/odbytište, schodisko/schodište, nástupište/nástupisko.