MENU

Dneska?

Slovo „dneska“ je síce spisovné slovo, ale patrí do kategórie hovorových. Ako vyplýva z ich názvu, najčastejšie sa používajú v hovorenom, neformálnom prejave. V písomnej podobe sa s nimi stretávame najmä v beletrii, predovšetkým v dialógoch jednotlivých postáv.

Použitie hovorových výrazov však nie je vhodné v odborných textoch, vo verejných prejavoch, v úradnej korešpondencii ap. Preto je vždy lepšie uprednostňovať slovo dnes, ktoré je vhodné vždy a všade.