MENU

Gulička?

4533
1

Guľa je teleso ohraničené plochou, ktorej body sú od stredu rovnako vzdialené. Malá guľa sa často označuje nespisovným slovom gulička. Správna zdrobnenina je však guľôčka, resp. guľka. Pri vytváraní prídavného mena ide napr. o guľôčkový dezodorant, guľôčkové pero.

Rovnaký prípad je aj slovo jama (väčšia prirodzená alebo urobená vyhĺbenina) a jeho zdrobnenina v podobe slova jamôčka.
Pozrieť v slovníku