MENU

Naviac?

Slovo naviac ako „poslovenčená“ podoba českého slova „navíc“ sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz.

Slovenský ekvivalent českého výrazu „navíc“ je častica navyše, prípadne podľa kontextu výrazy (ešte) k tomu, okrem toho.