MENU

Na vláde?

Minister zdravotníctva otvorí na vláde otázku núdzového stavu

Kto to nepočul aspoň raz za deň, ten to nepočul vôbec. Spojenie „na vláde“ je úplne všade. To však neznamená, že je aj správne.

Spojenie „na vláde“ je hovorové a vzniklo skrátením zo spojenia „na rokovaní vlády“. Správne by sa slovo vláda v tomto kontexte malo používať v spojení so slovom rokovanie, napr. preberali sme to na rokovaní vlády, prídeme na rokovanie vlády, pozvali nás na rokovanie vlády ap.

Môžeme použiť aj skrátenú verziu. Spojenie „na vláde“ je však nesprávne pre nevhodne použitú predložku. Správna je väzba s predložkou „vo“, a teda vo vláde sme to presadili, materiál je vo vláde, o výsledku rozhodneme vo vláde ap.

Slangový charakter sa nehodí na používanie v oficiálnej komunikácii, a teda ani v publicistike.