MENU

Doprovod?

Slovo doprovod i sloveso doprevádzať sa nepovažujú za spisovné. V slovenčine sa vo význame „vyprevádzať“ používajú slovesá odprevádzať a sprevádzať, napr. každý večer ju odprevádzal domov, sprevádzala matku do Ríma. Vo význame „hrať ako doplnok k inému hudobnému výkonu“ sa v spisovnej slovenčine používa sloveso sprevádzať, napr. sprevádzať huslistu na klavíri.

Činnosť (dej) sa označuje slovom odprevadenie (odprevádzanie), sprevádzanie a sprievod, napr. ponúknuť hosťovi odprevadenie/sprievod, sprevádzanie sa zaobišlo bez rušivých momentov, ísť na čele čestného sprievodu, koncert so sprievodom orchestra, obrazový sprievod k textu a pod.
Pozrieť v slovníku