MENU

Granule?

Podstatné mená ženského rodu zakončené na -a, pred ktorým je nemäkká spoluhláska (t. j. tvrdá alebo obojaká), patria do skloňovacieho vzoru žena. Podľa vzoru žena sa skloňujú aj podstatné mená granula, medaila, formula, škridla, rola i barla. V nominatíve množného čísla majú tieto podstatné mená príponu -y, t. j. granuly, medaily, formuly, škridly, roly, barly.
Pozrieť v slovníku