MENU

Odviesť robotu?

Odvolaný tréner Mikula: Snažil som sa odviesť čo najlepšiu robotu

Ako môžete vidieť, aj v tomto nadpise článku zo spravodajského portálu sa objavuje nespisovné použitie slovesa odviesť.

Aj keď je toto sloveso samo osebe spisovné, v spojení odviesť robotu/výkon je nevhodne použité. Namiesto toho sa má správne použiť sloveso urobiť – „Snažil som sa urobiť čo najlepšiu robotu“.

Sloveso odviesť má šesť spisovných významov:

  • vedením dopraviť na iné miesto: odviesť obžalovaného na výsluch, odviesť dieťa do školy,
  • získať pre seba, odvábiť, odlákať: odviesť priateľke milého,
  • uznať za schopného vojenskej služby, odobrať,
  • (tech. spôsobom) premiestniť, previesť: odviesť rameno rieky, odviesť teplo,
  • odvrátiť: odviesť pozornosť, záujem,
  • odovzdať: odviesť daň, odviesť zisk do spoločného fondu.
Pozrieť v slovníku