MENU

Päť práčiek?

Slovo práčka (žena, ktorá perie alebo prací stroj) má pravidelný tvar genitívu plurálu práčok, nie práčiek ani pračiek. Preto sa správne hovorí o predaji či oprave práčok ap. Slovo pračka, s krátkym „a“, je expresívnym pomenovaním bitky. Mimochodom, nezabudnite, že v práčke sa perie bielizeň, nie prádlo. 😉 Podobné Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci Strojárenstvo? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Webstránka?

0
1450
1
Správnym výrazom je slovné spojenie webová stránka, keďže slovo webstránka sa v súčasnosti hodnotí ako slangový výraz. V súvislosti s obsahom, ktorý sa nachádza na internetových stránkach, sa odporúča použiť slovné spojenia obsah na webových (internetových) stránkach, obsah spracovaný na webových (internetových) stránkach, prípadne obsah v elektronickej podobe alebo obsah spracovaný do elektronickej podoby. Možno ste už počuli aj spojenie webovská stránka, ktoré sa zvykne taktiež objavovať. Určite však nejde o spisovnú alternatívu. Pozrite si aj ďalšie (ne)spisovné slová na tejto webovej stránke. Podobné Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži Zažnúť? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Odposluch?

0
1437
0
Slovo odposluch sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Ide o čechizmus utvorený z českého výrazu odposlech. Jeho spisovné ekvivalenty v slovenčine sú (podľa kontextu) výrazy ako odpočúvanie, počúvanie, načúvanie. Podobné Strojárenstvo? 💻 Technika Smartphone? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Snímok?

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“. Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka. Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok. V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka. Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku sa nepokladajú za správne. Kompletné vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV nájdete na stránke magazínu Quark. Podobné Kapesník? 💎 Veci Hrané hračky? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Čidlo?

Prístroj na snímanie (zvuku, obrazu, tlaku…) sa správne nazýva snímač (napr. tlakový snímač). Spisovným ekvivalentom je aj senzor (napr. pohybový senzor), ale nie čidlo, s ktorým sa môžeme stretnúť v mnohých predajniach s elektronikou. Podobné Denko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Sklený? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Zažnúť?

0
2324
1
Slovo zažnúť sa nachádza už len v Historickom slovníku slovenského jazyka, z r. 1959 – 1968. V súvislosti s elektrickým svetlom sa používajú výrazy zažať, rozsvietiť, zasvietiť, resp. aj zapnúť svetlá, napr. na aute. Nemožno však vylúčiť ani výraz zapáliť svetlo (porov. heslo zapáliť – 3. význam v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke www.slovniky.juls.savba.sk). Podobné Snímok? 💻 Technika, 💎 Veci Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Tlačítko?

Súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním sa v spisovnej slovenčine nazýva tlačidlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Podobné Kelímok? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Klávesa?

Či už je to klávesnica alebo klavír, stále stláčame kláves – podstatné meno mužského rodu, vzor dub. Podobné Struhátko? 💎 Veci Odposluch? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Užívateľ PC?

0
1189
0
Osoba, ktorá nejakú vec používa ako nástroj alebo prostriedok, je používateľ. Výraz užívateľ je právnický termín, ktorým sa označuje osoba, ktorá má v užívaní nehnuteľnosť (užívateľ bytu, užívateľ pozemku). Užívať znamená aj prijať niečo do žalúdka, napríklad užiť sirup, liek, alebo aj príjemne prežiť čas s niekým: užívali sme si prázdniny plné slnka a vody, rodičia si málo užili svoje deti… Používateľ je osoba, ktorá používa nejakú vec ako nástroj alebo prostriedok – používateľská príručka (nie užívateľská), používateľ internetu, používateľ účtu, používateľský program… Podobné Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›