MENU

Strojárenstvo?

Krátky slovník slovenského jazyka aj Pravidlá slovenského pravopisu potvrdzujú, že priemyselné odvetvie vyrábajúce stroje sa nazýva strojárstvo.

Od názvu strojárstvo je odvodené prídavné meno strojársky, napr. strojársky robotník, strojárske závody.