MENU

Ohňuvzdorný?

Ako sa uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny, prídavné mená ohňuvzdorný, ohňovzdorný, ale aj žiaruvzdorný sú neodborné.

Vec, ktorá nemá schopnosť horieť je nehorľavá. Preto správne hovoríme o nehorľavom materiáli a opakom je horľavý materiál.
Pozrieť v slovníku