MENU

Omaľovánka?

3647
1

Pre mnohých rodičov to možno bude obrovské prekvapenie, ale toto je slovenčina plná prekvapení a nečakaných zvratov.

Predstavte si, že tá knižka s predtlačenými obrázkami, ktoré majú len vonkajšie obrysy a dopĺňajú sa farbami sa spisovne nazýva maľovanka.

Takže, omaľovánka nepatrí medzi spisovné slovenské slová a jej miesto je v českom jazyku.

Niekto by si ešte mohol povedať, že tie obrázky treba vymaľovať, a preto by to mohla byť aj vymaľovánka. Nuž, mohla, ale ani toto slovo sa v slovníkoch nenachádza.
Pozrieť v slovníku