MENU

Doktorant?

Doktorand je osoba, ktorá sa formou vedeckej alebo umeleckej výchovy pripravuje na získanie hodnosti PhD. alebo ArtD. Prečo je to však doktorand a nie doktorant?

Dôvodom má byť skutočnosť, že ide o prevzaté slovo z latinčiny. K východiskovej podobe doctorandus sa síce nenašlo predpokladané sloveso ani v slovníkoch stredovekej latinčiny, ale pri preberaní tohto slova do spisovnej slovenčiny to zrejme nebolo rozhodujúce.

Zaujímavosťou je, že iné podobné slová prevzaté z latinčiny sú v slovenčine tvorené príponou -ant – praktikant, jubilant, ašpirant, konzultant.

Mimochodom, doktorand je v rovnakej podobe súčasťou aj českého jazyka.