MENU

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu…

A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný.

Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný.

V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“.