MENU

Madlo?

Slovo madlo sa v slovenčine hodnotí ako nespisovný výraz. České slovo madlo má podľa toho, čo sa ním presne pomenúva, v slovenčine spisovné ekvivalenty ako držadlo (napr. na zábradlí), rúčka, rukoväť.