MENU

Prádlo?

V slovenčine sa spodné šatstvo nazýva bielizeň. Motivujúcim slovom tohto pomenovania je slovo biely, resp. sloveso bieliť „robiť bielym, odstraňovať nečistotu“. Za spisovné sa v slovenčine považuje iba slovo bielizeň, ktoré použijeme v spojeniach spodná bielizeň, ženská bielizeň, pánska bielizeň, detská bielizeň, ale aj vtedy, keď je reč o obliečkach a plachtách, teda o posteľnej bielizni, či vtedy, keď je bielizeň čiernej farby.
Pozrieť v slovníku