MENU

Skladom?

1550
0

Spojenie tovar je skladom, ktoré sa často objavuje v ponukových listoch predajcov, nie je spisovné. V spisovnej slovenčine sa v danom význame ustálene používa spojenie tovar je na sklade, v ktorom sa k miestnemu významu pripája aj účelový význam (spojením na sklade sa okrem miesta, kde sa tovar nachádza, vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že tovar je poruke, pripravený na odber). Správne je aj spojenie s predložkou „v“ s čisto miestnym významom tovar je v sklade, t. j. nachádza sa v sklade.