MENU

Výdaje?

1796
0

Bez výdavkov to jednoducho nejde. Poznáme to všetci, ale viete aj to, že výdavky nie sú výdaje?

Peniaze, ktoré vynaložíme na zaplatenie niečoho, resp. trovy sa správne nazývajú výdavky. Čo však so slovom výdaj? Nejde o nespisovné slovo, len o nesprávne použitie.

Výdaj znamená vydávanie niečoho (výdaj stravy, výdaj materiálu) a miesto na to určené sa nazýva výdajňa.

Dávajte si teda pozor na výdavky, ale aj na to ako ich nazývate.
Pozrieť v slovníku