MENU

Plácačka?

V boji proti hmyzu nám pomáhajú rozličné druhy pomôcok a prípravkov. Niektorí používajú slovo mucholapka (lepkavý papierový pás na lapanie múch) aj na označenie predmetu, ktorým sa dotieravý hmyz zabíja.

Takýto nástroj nemá v slovenčine ustálené pomenovanie. Zväčša sa používajú odvodeniny zo slovies, ktorými sa označuje činnosť udierania, napr. pleskáč, plieskač, cápačka, ale aj slová s inou motiváciou, napr. muchárik.

Často sa v tejto súvislosti stretávame aj so slovom pochádzajúcim z češtiny – plácačka –, ktoré sa však v slovenčine hodnotí ako nespisovné.

Výber z článku: Roľnícke noviny, 2008, č. 38, 19. septembra, s. 19