MENU

Dlhá rada?

2157
0

Skupina zoradených vecí, ale aj vecí, ktoré spolu súvisia a tvoria určitý celok, sa v slovenčine nazýva podstatným menom mužského rodu rad – napr. dlhý rad ľudí pred nákupným centrom.

Podstatné meno ženského rodu rada má v slovenčine iba významy:

  1. návod na konanie, poučenie, odporúčanie (napr. dobrá rada nad zlato, požiadať niekoho o radu),
  2. rozhovor, pri ktorom sa osoby radia a hľadajú riešenie (napr. zájsť k rodičom na radu),
  3. skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán (napr. vedecká rada fakulty).