MENU

Alej?

V príručkách s kodifikačnou platnosťou, t. j. v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, sa uvádza pomenovanie cesty lemovanej z oboch strán stromami iba v podobe aleja.

V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa však už uvádzajú dve podoby – alej i aleja ako rovnocenné spisovné výrazy.