MENU

Hmoždinka?

Dutá plastová pomôcka na upevňovanie skrutiek do steny, (plastová) rozperka sa v bežnej hovorovej reči označuje českým slovom hmoždinka. Čo na to slovenčina?

Spisovné ekvivalenty českého slova hmoždinkapríchytka, kolík, klátik, kotva, kotvička, rozperka, pričom najčastejšie sa používa posledné z nich – rozperka).

Všetky spomínané slová nájdete pri hesle hmoždinka v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Českú hmoždinku nájdeme v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale s označením, že ide iba o hovorové slovo. To znamená, že slovo nie je vhodné používať v oficiálnej komunikácii napr. pri pomenovaní spomínaného produktu v predajni.
Pozrieť v slovníku