MENU

Hrané hračky?

974
1

Keď ste už niekedy hľadali hračky na niektorom z inzertných portálov, určite ste si všimli hrané hračky a možno ste už aj sami toto slovné spojenie použili vo svojom inzeráte.

Mnoho predávajúcich sa takto snaží zdôrazniť, že hračky nie sú nové, ale boli používané. Z toho vyplýva, že ide o používané hračky. Hračký sú totiž veci, ktoré sa používajú na hranie.

Samozrejme, slovenčina pozná prídavné meno hraný, ale v iných významoch:

1. často hraný autor: ktorého diela sa hrajú,

2. hraný film, v ktorom vystupujú herci,

3. predstieraný: hraný záujem, hraná účasť.

Pozrieť v slovníku