MENU

Šmýkalka?

790
0

Konštrukcia (žliabkovitého tvaru) s hladkou plochou na spúšťanie, ako aj vyhladené miesto na šmýkanie sa po slovensky nazývajú šmykľavka, šmýkačka aj kĺzačka.

Napr. šmykľavka/šmýkačka/kĺzačka na detskom ihrisku, na kúpalisku aj deti si urobili na chodníku šmykľavku/šmýkačku/kĺzačku. Všetky tri pomenovania sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine.

Naopak, často používaný výraz – šmýkalka – je nespisovný.