MENU

Víčko?

1543
1

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v rámci hesla veko (s významom „príklop nádoby, schránky ap., vrchnák“) sa uvádza podstatné meno viečko, ktoré má v slovenčine dva významy: 1. „zdrobnenina slova veko“; 2. „pohyblivý kožný kryt na oku“.

Menší uzáver nádoby alebo schránky (malé veko) možno nazvať zdrobneninou viečko (napr. plastové viečko).

Aj napriek tomu sa u nás môžete stretnúť s českým slovom víčko, ktoré stále používa mnoho Slovákov.
Pozrieť v slovníku